Argumenty dla operatorów

Z Polskie Wiki IPv6

Argumenty za wdrażaniem IPv6 dla operatorów sieci

Powody dla których operatorzy powinni rozpocząć wdrażanie IPv6:

 • przewidywane obecnie (7 kwietnia 2009) wyczerpanie puli adresów IPv4 w organizacjach RIR to 12 października 2012, a w organizacji IANA to 10 czerwca 2011
 • użytkownicy i firmy prędzej czy później zaczną domagać się nowych adresów
 • możliwość pojawienia się „czarnego rynku” adresów IPv4(szacunkowo 3,33 euro za IP – dyskusja na RIPE 57 Meeting w Dubaju, Van Mook)


Dlaczego nie warto czekać na ostatni moment:

 • wdrożenie IPv6 w ostatnim momencie będzie wiązać się ze znacznie wyższymi kosztami
 • warto przygotować testy i scenariusze wdrażania, żeby nie robić wszystkiego na raz w przyszłości i uniknąć rozczarowań
 • brak wdrożonego IPv6 może powodować niższą konkurencyjność i związane z tym straty, inni lepiej przygotowani gracze na rynku mogą nas wyprzedzić


Korzyści dla operatorów:

 • w miarę pojawiania się nowych urządzeń sieciowych, klienci będą skłonni kupować dodatkowe adresy IPv6
 • zwiększając liczbę klientów nie będzie potrzeby inwestowania w kolejne serwery NAT i proxy usługowe
 • usunięcie translacji adresów przyspieszy transmisję danych, a ze wzrostem zużycia pasma rosną rachunki


Zalety techniczne IPv6 z punktu widzenia operatora:

 • likwidacja serwerów NAT (Network Address Translation) i związanych z nimi problemów
 • rutery szybciej przekazują pakiety
  • mniej wpisów w tablice rutowania (agregowanie tras
  • w nagłówku pakietu jest etykieta przepływu
  • stałej długości nagłówek i brak konieczności liczenia sumy kontrolnej dla każdego nagłówka
  • nie fragmentują pakietów - robi to tylko nadawca
 • umożliwia uwidocznienie w sieci najdrobniejszych urządzeń
 • łatwość wdrażania QoS (parametrów jakościowych dla usług)
 • łatwość rozszerzania protokołu IPv6 o nowe funkcje dzięki mechanizmowi kaskadowania nagłówków

Linki zewnętrzne