Inne ciekawe adresy o IPv6

Z Polskie Wiki IPv6

hs247.com/ - jedna z najbardziej aktualnych, bogatych i ciekawych portalów poświęconych IPv6.

http://www.sixxs.net/wiki/ - Strona omawiająca praktyczne aspekty stosowanie IPv6.

Opis konfiguracji IPv6 w Windows 2003 - Przykładowe rozwiązanie IPv6 w systemie Windows 2003.

Windows Vista - Sieć i IPv6

JOIN team HOWTOs - dokumentacja dotycząca IPv6 opracowana w ramach projektu JOIN na uniwersytecie w Munster, m.in. opis realizacji brokera tuneli IPv6 za pomocą OpenVPN oraz opis implementacji TRT (Transport Relay Translator) - mechanizmu pozwalającego na dostęp do zasobów IPv4-only klientom IPv6-only.

Miredo homepage : Teredo for Linux - strona domowa Miredo, implementacji Teredo - mechanizmu tunelującego protokół IPv6 w UDP opracowanego przez Microsoft, pozwalającego na penetrację IPv4 NAT. Miredo działa w systemach GNU/Linux i FreeBSD.

ng teredo - strona domowa starszej i nierozwijanej już implementacji Teredo na FreeBSD.

Teredo Overview - opis formatu adresu, struktury pakietów, elementów architektury oraz wariantów komunikacyjnych w Teredo (Tunneling IPv6 over UDP through NATs) oraz nowy RFC 4380.

IPv6 Tunnels through Routers with NAT - wbrew pozorom, dla niektórych urządzeń - routerów z NATem jest możliwe zestawienie tunela IPv6/IPv4 do sieci prywatnych :) link do ciekawego dokumentu z wynikami testów.

Książka "Przewodnik wdrażania IPv6" (6NET Book) - książka jest wynikiem prac 3 i pół rocznego Projektu Europejskiego 6NET. Zawiera ona opis protokołu IPv6, przedstawia jego adresację, wybrane nowe funkcje i usługi w protokole IPv6, jak również w szeroki sposób prezentuje zagadnienia dotyczące wdrażania IPv6 obejmujące: routing, zarządzanie sieciami, multicasty, bezpieczeństwo, mobilność, aplikacje, przykłady wdrożeń w sieciach kręgosłupowych i kampusowych.

Why you want IPv6 - You need IPv6. You just don't know it yet. Find out how to get it, how to benefit from it and how it will increase your shareholder value. Ciekawa garść informacji o IPv6 ukierunkowanych na systemy Linux i BSD (choć nie tylko).

Free IPv4 to IPv6 Tunnel Brokers - informacje o Tunnel Brokerach na świecie.

IPv6 Measurements - A Compilation (Part2) - This is the second part of a compilation of IPv6 measurements produced by various organisations and individuals, including links to their measurements, explanations of their methods and the results of their studies.