Systemy operacyjne wspierające IPv6

Z Polskie Wiki IPv6

Wdrażanie protokołu IPv6 zależy od stopnia wspieranie go przez systemy operacyjne. Wiele systemów operacyjnych wspiera od wielu lat IPv6, wsparcie to jednak jest na różnym poziomie i zależy od konkretnej wersji systemu.

Poniższe linki przedstawiające tematykę IPv6 w poszczególnych systemach operacyjnych:

UWAGA! Wsparcie IPv6 (testowe) dla Windows 2000 - "Tech Preview" jest przestarzale i po zainstalowaniu wprowadza luki w bezpieczeństwie! Dlatego Microsoft rekomenduje stosowanie IPv6 w Windows XP, 2003 server (gdzie IPv6 jest w wersji produkcyjnej)