Zarządzanie sieciami IPv6

Z Polskie Wiki IPv6

Każda sieć produkcyjna musi obejmować mechanizmy pozwalające na sprawne zarządzanie wszystkimi urządzeniami. W przypadku sieci IPv6 może to być pewnym wyzwaniem, ponieważ dopiero część aplikacji zarządzających wspiera IPv6.

Narzędzia dostępne on-line (looking-glass, traceroute, ping etc.)

Informacje, dokumenty...

Bogata wiedza na ten temat znajduje się w dokumentach - deliverablach będących wynikiem prac projektu 6NETw pakiecie roboczym WP6 poświęconym zarządzaniu sieciami.

Zarządzenie sieciami jest zagadnieniem dość skomplikowanym, gdyż wymaga wsparcia dla IPv6 wielu elementów w całym systemie zarządzania (oprogramowania, urządzeń, stacji zarządzania, implementacji obiektów MIB). Ciekawie traktuje o tym dokument Cisco.

Narzędzia i platformy zarządzania

Komercyjne aplikacje i platformy:

  • HP OpenView
  • Cisco Works - Cisco dopiero zapowiada wsparcie (aktualnie jest opracowywana wersja beta Cisco Works Campus Managera)