Czynniki utrudniające wdrażanie IPv6

Z Polskie Wiki IPv6

Istnieje szereg powodów utrudniających wdrożenie IPv6:

  • posiadając infrastrukturę IPv4 operatorzy poniosą koszty migracji do IPv6
  • użytkowników nie interesuje ani IPv4 ani IPv6, interesuje ich rodzaj, jakość i cena usług dostępnych w sieci
  • operatorzy muszą ponieść duże koszty krótkoterminowe mając w perspektywie długoterminowe zyski, które są uwarunkowane powszechnością i akceptacją IPv6
  • producenci sprzętu, którzy jeszcze tego nie zrobili, muszą opracować urządzenia działające zgodnie z nowym standardem
  • brak rewolucyjnych aplikacji i zastosowań dzięki którym IPv6 zyskałoby zainteresowanie użytkowników końcowych
  • operatorzy nie chcą zrezygnować z adresów IPv4 i będą one przyznawane dopóki się nie skończą
  • IPv6 nie jest kompatybilny z IPv4
  • większość sprzętu działających zgodnie z IPv4 nie może zostać zmodyfikowana lub działa niewydajnie z IPv6 o ile ta funkcjonalność nie została w nim oryginalnie zawarta
  • kiepski model biznesowy – inwestycje bez wykazanych wyraźnych korzyści dla operatorów
  • wielopodmiotowość rynku – konieczność synchronizacji działań